Producció de calefacció, ACS i aire condicionat
Amb el mínim consum
Blocs de vivendes
Vivendes unifamiliars i piscines
Aplicacions en industries
Aplicacions sector terciari