MANTENIMENT

El mantenimient de tota instal·lació no solament garantitza el seu bon funionament i la seguretat de les persones, també és la clau principal perquè apuesta tingui molts anys de vida.

CONTRACTES MANTENIMIENT RITE

(Instalacions Tèrmiques en edificis)
Contracte Mantenimient Caldera de la seva llar
Contracte Mantenimient aire Acondicionado de la seda llar.
Contracte Mantenimient Calefacció i Aire Acondicionat en locals, negocis i industries.

Realitzem:
Contracte Mantenimient per escrit.
Revisió Anual.
Llibre de Manteniment.
Emisió Certificat.
Etiqueta Rite.

CONTRACTES MANTENIMENT ENERGIA SOLAR

Contracte Manteniment Comunitats.
Contracte Manteniment Unifamiliars.
Contracte Manteniment Locals, Negocis i Industries.

Realitzem:
Contracte Manteniment per escrit.
Revisió Anual.
Dictàmen Reconeixement.

CONTRACTES MANTENIMENT ELÈCTRICS

Locals Pública Concurrència (més de 40 mts2 al públic).
Industries PMA > 100 Kw.
Parkings > 25 places.
Comunitats de Veins > 100 Kw.
Altres ………. segons normativa.

Realitzem:
Contracte Manteniment per escrit.
Revisió Anual.
Llibre de Manteniment.
Dictàmen reconeixement.