INSTAL·LACIONS

En una instal·lació no solament és important realitzar bé el càlcul i disseny, és  tant o més important conseguir un confort adequat pel màxim benestar, confort i estalvi

Foto plaques solars

Solar fotovoltaica

Instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica
Projectes a mida per autoconsum
Instal·lacions fotovoltaiques per a particulars i indutrial
Instal·lacions, manteniment i reparació de sistemas solars fotovoltaics
Instal·lació de bateries
Assessorament personalitzat

Més informació sense compromís

Aerotèrmia

Aerotèrmia

Inatal·lació aerotèrmia
Energia renovable
Generació de calefacció
Fabricació d’aigua calenta i refrigeració
Instal·lació, manteniment i reparació d’aerotèrmia
Estudi personalizat

Més informació sense compromís

Calderes

Instal·lació, manteniment i reparació de calderes
Instal·lació sistema amb radiadors d’alumini o de fundició
Instal·lació sistema de terra tèrmic radiant
Sistema mitjançant facoils, aerotermics
Sistema de tubs radiants (industries)
Sistema climatització amb bomba de calor
Edificis de nova contrucció i reformes

Més informació sense compromís

Aigua

Edificis de nova construcció i reformes
Bateria de contadors
Escomesa i muntants d’aigua
Descalcificadors i Osmosis
Calentadors
Termos elèctrics
Grups de pressió
Reutilització d’aigües grises
Piscines
Reg

Gas

Comunitats
Edificis de nova construcció
Locals comercials
Vivendes i reformes
Canvi caldera i calentadors de gas
Gasodomèstics (Secadores, cuines, forns, encimeres)

Electricitat

Edificis de nova construcció, parkings
Locals comercials, Pública concurencia
Vivendes i reformes
Il·luminació i eficiència energètica
Protecció contra sobretensions
Ampliació potència
Certificats elèctrics
Compensació energia reactiva
Reducció de consums

Ventilació

Ventilació vivendes, locals i industries
Recuperadors de calor estàtics
Sistemes de renovació i ventilació d’aire parkings

Contraincendis

Locals i parkings
Centrals detecció incendis convencional y CO2
BIES
Extintors

Imatge de biomasa

Biomasa

Blocs de vivendes
Vivendes unifamiliars
Aplicacions en industries
Aplicaciones sector terciari

Petroli

Dipòsits de gasoil superficie
Dipòsits de gasoil enterrats

Imatge de geotèrmia

Geotèrmia

Producció de calefacció, ACS i aire condicionat
Amb el mínim consum
Blocs de vivendes
Vivendes unifamiliars i piscines
Aplicacions en industries
Aplicacions sector terciari

Comunicacions

Edificis de nova construcció (ICT)
Antenes y capceleres de TV
Porters automàtics i videoporters
Sistemes de videovigilància (CCTV)
Alarmes contra incendis
Alarmes contra intrusió
Veu i dades, Racks i xarxes informàtiques
Megafonia i música ambiental
Control d’accesos