INSTAL·LACIONS

En una instal·lació no solament és important realitzar bé el càlcul i disseny, és  tant o més important conseguir un confort adequat pel máxim benestar de les persones.

AIGUA

Edificis de nova construcció i reformes
Bateria de contadors
Escomesa i muntants d’aigua
Descalcificadors i Osmosis
Calentadors
Termos elèctrics
Grups de pressió
Reutilització d’aigües grises
Piscines
Reg

GAS

Comunitats
Edificis de nova construcció
Locals comercials
Vivendes i reformes
Canvi caldera i calentadors de gas
Gasodomèstics (Secadores, cuines, forns, encimeres)

ELECTRICITAT

Edificis de nova construcció, parkings
Locals comercials, Pública concurencia
Vivendes i reformes
Il·luminació i eficiència energètica
Protecció contra sobretensions
Ampliació potència
Certificats elèctrics
Compensació energia reactiva
Reducció de consums

CALEFACCIÓ

Sistema amb radiadors d’alumini o de fundició
Sistema de terra tèrmic radiant i refrescant
Sistema amb Fancoils, Aerotermos
Sistema de Tubs Radiants (industries)
Sistema Climatizació amb Bomba de Calor
Edificis de nova construcció i reformes
Canvi de Caldera

AIRE CONDICIONAT

Sistema Climatització amb Bomba de Calor
Reparació i Mantenimient viviendes, comunitats, locals i industries
Aire acondicionat vivedes, locals i industries

VENTILACIÓ

Ventilació vivendes, locals i industries
Recuperadors de calor estàtics
Sistemes de Renovació i Ventilació de aire Parkings

CONTRAINCENDIS

Locals i parkings
Centrals detecció incendis convencional y CO2
BIES
Extintors

ENERGIA SOLAR

ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Edificis de nova construcció
Vivendes unifamiliars i piscines
Aplicacions en industries – Aplicacions sector terciari
Aplicacions en locals comercials

FOTOVOLTAICA
Viviendes aislades
Sistemes de Rec i Bombeig

Imatge de biomasa

BIOMASA

Blocs de vivendes
Vivendes unifamiliars
Aplicacions en industries
Aplicaciones sector terciari

Imatge de refineria de petroli

PETROLI

Dipòsits de gasoil superficie
Dipòsits de gaosil enterrats

Imatge de geotèrmia

GEOTÈRMIA

Producció de Calefacció, ACS i aire acondicionat
Amb el mínim consum
Blocs de vivendes
Vivendes unifamiliars i piscines
Aplicacions en industries
Aplicacions sector terciari

COMUNICACIONS

Edificis de nova construcció (ICT)
Antenes y Capceleres de TV
Porters automàtics i Videoporters
Sistemes de videovigilancia (CCTV)
Alarmes contra incendis
Alarmes contra intrusió
Veu i dades, Racks i xarxess Informàtiques
Megafonia i música ambiental
Control d’accesos