Edificis de nova construcció, parkings
Locals comercials, Pública concurencia
Vivendes i reformes
Il·luminació i eficiència energètica
Protecció contra sobretensions
Ampliació potència
Certificats elèctrics
Compensació energia reactiva
Reducció de consums