Edificis de nova construcció i reformes
Bateria de contadors
Escomesa i muntants d’aigua
Descalcificadors i Osmosis
Calentadors
Termos elèctrics
Grups de pressió
Reutilització d’aigües grises
Piscines
Reg